MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Voyager I VOYAGER 1 v současnosti nejvzdálenější uměle vytvořený objekt ve vesmíru V temné, chladné, prázdné oblasti u samotného okraje našeho solárního systému, je vesmírná loì Voyager 1 připravena pokořit další rekord a stát se výzkumníkem, jenž dolétl z domova nejdál ze všech... ...

Koketování s nesmrtelnosti
fShare
0
Pin It

Ještě donedávna znamenala smrt poslední mezník lidského bytí, závěrečnou kapitolu existence fyzického těla....

Zda existuje něco více než tělesná schránka, zda nás čeká tzv. "život po životě" to je záležitost, o které musí přemýšlet každý sám. Kde ale hledat odpověď, a jak poznat, že jsem nesešel ze správné cesty poznání? To jest věčná otázka lidstva už od dob, kdy první lidé začali do kamene tesat podoby bohů.

Dnes však máme 20. století dobu neomezených možností. Nač tedy ztrácet čas meditací nad sebou samým, když můžeme důvěřovat vědě?

Dospěl již pokrok tak daleko, že člověk může překonat svou vlastní smrt? Ne, to prozatím bohužel (nebo možná bohudík) patří k vysněným cílům třetího tisíciletí. Cesta však již byla započata.

Kryonika klíčem k nesmrtelnosti?
Zhruba v 70. letech vznikly v USA první z firem nabízejících recept na překonání vlastní smrti. Kdo by nechtěl opustit dnešní uspěchaný svět, oprostit se od každo­denních stresů a poznat životní styl svých pravnuků?

Klíčem k "nesmrtelnosti" se stala kryonika, která vychází z tzv. kryogeniky (tj. oboru fyzicky nízkých teplot). Veřejnost byla nadšena, a to i přesto, že zatím mohly kryonické společnosti (dále jen kryo-společnosti) nabídnout pouze sliby, jakési "vzdušné zámky" s vůní budoucnosti. Tento stav přetrvává dondes.

Jaký je ale princip kryoniky? Jedná se o způsob hlubokého zmrazení těla člověka, u kterého nastala smrt jako následek vážné nemoci nebo úrazu. Pacienti věří, že za pár let dospěje pokrok na takovou úroveň, že již nebude žádným problémem vyléčení zhoubných onemocnění, pro které soudobá věda doposud nenalezla účinný lék, či zabránění procesu stárnutí (nebo dokonce jejich omlazení), a tudíž i prodloužení života.

Vědecko-technický pokrok již ukázal, že zmrazení lidského těla na teplotu -196 C není nemožné. Ovšem řešení problému oživení ještě nalezeno nebylo. Výsledky experimentů vypovídají o tom, že na buněčné úrovni oživování funguje.

Právě proto se mezi biologickou veřejností setkáte se smíšenými názory. Zákazníky, nebo chcete-li pacienty, kryo-společností jsou ve většině případů lidé ze středních a vyšších vrstev. Ale je zřejmé, že bez notné dávky optimismu a víry v lékařskou vědu by se kryo-společnosti potýkaly s nemalými existenčními problémy.

Kdo jiný, než boháči a idelaisté (nejlépe od každého trochu), by byl schopen investovat statisícové částky do tak nejistého podniku, jakým kryonika nyní je. Potenciální zákazník by se tedy měl hluboce zamyslet, zda opravdu chce utopit své jmění v záležitosti, kterou teprve čeká patřičný technický rozvoj. Již nyní se vědci potýkají s velkými obtížemi. Dílčí úspěchy však již zaznamenány byly.

V roce 1996 se vědcům na pretorijské univerzitě podařilo zmrazit krysí srdce na teplotu -196° C a následně je oživit. Pokus podobného rázu se dočkal zdárného konce i v případě křečka zlatého, jehož tělesná teplota byla snížena na 10° C. Mezi jedním orgánem a celým jedincem je však obrovský rozdíl, z čehož vyplývá, že věda je zatím ještě příliš mladá, aby mohla překonat vžitou hranici smrtelnosti.

Rozhodně však nesmíme opomenout úspěch amerických vědců, kteří byli svědky obnovení všech životních funkcí paviánů, jejichž těla byla podchlazena dokonce na 1° C.

Když vezmeme v úvahu, že lidská těla se během kryonického postupu běžně zmrazují na -196° C, a že tělo člověka má složitější stavbu než například zmínění paviáni, mluvíme bohužel jen o několika málo kamíncích ze složité mozaiky úspěchů v této oblasti.

Jak to obvykle chodí
Pozorný čtenář již jistě poznal, že domovskou zemí kryoniky jsou Spojené státy americké. Mezi nejvýznamnější firmy v oboru patří společnosti Alcor, American Cryonics Society (ACS), Cryonics Institut (CI) a Trans Time. Vzhledem k tomu, že o jejich služby je celosvětový zájem, mají své zastoupení i na "starém kontinentě". Jednou z nich je pobočka společnosti Alcor nedaleko Londýna.

Vážným problémem kryoniky zůstává samotná smrt pacienta. Zdálo by se, že v případě náhlých úmrtí, daleko od pohotovostních kryonických týmů (dále jen kryo-týmů) se pacient vytoužené nesmrtelnosti nedočká. Právě společnost Alcor se s těmito možnými obtížemi vyrovnala následovně: Každý budoucí pacient při sobě stále nosí visačku z nerez oceli (na krku nebo na paži) a kartu s pokyny pro záchrannou službu.

Poněvadž je nutné nosit obojí stále při sobě, a to ač se jdete koupat nebo se chystáte do opery, může být vaše visačka vyrobena i ze stříbra, pozlaceného kovu nebo konce z ryzího zlata. Záchranná služba ihned kontaktuje pracovníky společnosti, kteří vyrazí na místo, a to i je-li pacient dosud naživu. Kryo-tým má k dispozici plně vybavené ambulance (tj. zařízení pro resuscitaci srdce a plic). Vzhledem k velikým vzdálenostem v USA se včasná stabilizace pacienta zužuje na pouhý závod s časem.

Jestliže se předem ví, že rychlý zásah je nereálný, ukládá se mrtvé tělo pacienta do márnice, kde v chladném prostředí čeká na příjezd kryo-týmu. Zásah je nutno provést během několika málo minut po smrti, kdy se ještě nestačí zahájit toxické reakce v buňkách. Tím, že je tělo uloženo v prostředí s nižší teplotou, se prodlužuje tzv. "příznivé období", během kterého ještě není pozdě na přípravu pacienta.

V poslední době začínají některé společnosti využívat služeb místních pohřebních ústavů, kde jsou přítomni odborníci znalí chirurgie a příslušných postupů.

Toto opatření se ukázalo být ekonomicky výhodnější. Odpadá tím problém zbytečných výjezdů k pacientům v případě planých poplachů. ·etří se tak ale i čas drahých odborníků, kteří často tráví nekonečné hodiny čekáním na skon pacienta.

Poté, co lékař konstatuje smrt, začíná tým svou práci. Zákon totiž zakazuje začít s přípravou pacienta na "věčnost v ledu" před prohlášením klinické smrti. To je vcelku rozumné, protože by se mohlo stát, že by se kryo-společnosti brzy živily pouze dobrovolnými odchody znuděných boháčů ze života.

A tímto směrem ambice kryoniky rozhodně nesměřují. Kryonika je jen jakousi pojistkou smrti. Proč to nezkusit, když už stejně bude po mně? Když to nevyjde, tak jsem alespoň něčemu věřil a nebál se vlastního konce.

Cesta do třetího tisíciletí není snadná
Princip přípravy pacienta není v žádném případě jednoduchý. Obsahuje mnoho kroků a každý má svou důležitost. Tým nejprve zahájí podporu srdce a plic a obnoví oběh.

Následně jsou pacientovi vstříknuta léčiva, krev je vypláchnuta organickými roztoky a tělo pacienta je umístěno do přepravního kontejneru. Obložené suchým ledem je pak dopraveno do zařízení společnosti.

Zde je započata další neméně důležitá fáze, kdy tým specializovaných chirurgů má za úkol vytvořit umělý oběh. Trubice nového oběhu jsou zavedeny do horní části srdeční komory nebo do aorty.

Následuje vstřikování ochranných chemikálií - přičemž nejpoužívanější z nich je glycerol - zkoušejí se však i jiné (DMSO, propylenglykol, sacharóza atd.). Jejich aplikací se zmírňují destrukční účinky vody obsažené v buňkách během procesu mrznutí. Podle názoru některých odborníků nelze docílit toho, aby buňky nezmrzly a nedošlo tudíž k jejich poškození ledem.

To je také další z obtíží, která dosud není na soudobé úrovni vědy řešitelná. V průběhu této přibližně dvouhodinové operace je do lebky vyříznut malý otvor, kterým lékaři sledují povrch mozku. Scvrkávání signalizuje, že proces probíhá dobře. Ke konci operace se na jeho povrch umístí monitorovací čidlo a otvor se uzavře.

Poté je tělo "oblečeno" do dvou plastikových pytlů a putuje do lázně silikonového oleje, kde je zmrazeno na teplotu suchého ledu (-78° C). Po určité době je pacient vyzdvižen a uložen do dalších dvou přechlazených "spacáků". Když jsou všechny tyto procedury skončeny, nezbývá než uložit pacienta na místo jeho posledního odpočinku - do velkého nerez tanku, který pojme čtyři těla. Závěrečným krokem je jejich hluboké zmrazení na telotu kapalného dusíku -196° C.

Málokdo by se asi divil, že zaměstnanci kryo-společností musí dodržovat přísná bezpečnostní pravidla. Jsou známy případy, kdy pacient měl v době smrti infekci ve stádiu inkubace (např. AIDS, TBC, žloutenku typu B...).

Dotyčný patrně ani netušil, jak nemilý dáreček si s sebou do příštího tisíciletí bere. A proto všichni zaměstnanci, kteří přijdou do styku s pacienty, musí být vybaveni celotělovými kombinézami odolnými proti vodě, obličejovými maskami, ruka­vicemi, štítem nebo brýlemi a jejich vlasy musí být zakryté.

Každý zákazník má právo volby

V současné době jsou známy dva způsoby uložení. Buď sáhnete hlouběji do kapsy a rozhodnete se pro uchování celého těla, nebo jen pro hlavu. Výhoda první metody spočívá v tom, že je ochráněn celý jedinec.

Protože člověk je vlastně takovým sborníkem fyzických a duševních vlastností, které společně vytváří jeho individualitu. Byla by velká škoda narušit zažitou rovnováhu mezi oběma složkami.

Z racionálního hlediska je první způsob výhodnější, protože klade menší nároky na úroveň lékařské vědy příštích generací. Jistou roli zde také hraje sociální a etické hledisko. Málokdo by chtěl mít své tělo "vypůjčené" od cizího dárce, když si může "druhý poločas" vychutnávat ve svém původním.

Než má zákazník jistotu, že bude zmrazeno celé jeho tělo, je zavalen množstvím formulářů a smluv. Společ­nosti se tak podaří jej donutit, aby svolil jen k zmrazení samotné hlavy, pro případ, že by došlo k nepřed­vídaným událostem.

Druhá z metod myslí především na člověka méně movitého. Má však jistou nevýhodu. Vzhledem k větším nárokům na vědecko-technikcký pokrok je velmi pravděpodobné, že si "u ledu" pobudete o nějaké to století déle.

Pokud se vůbec někdy najde způsob, jak vás znovu přivést k životu. Proces je obdobný, jako tomu bylo u celého těla, navíc je však hlava chirurgicky oddělena mezi šestým a sedmým obratlem.

Do budoucna se však počítá s využitím klonů. Prostřednictvím DNA získáte buď jednotlivé "náhraní díly" (žaludek, játra, srdce apod.) nebo kompletně nový (zdravý) zevnějšek.

Též se uvažuje o využití nanotechnologie. Tato nová vědní disciplína, která se nachází terpve ve svých počátcích, slibuje vyvinout tak miniaturní zařízení, aby jej bylo možno vstříknout do krevního oběhu. Komando naprogramovaných robo-mediků nejprve sestrojí uvnitř těla své kopie. Poté se zaměří na buněčné membrány poničené krystalky ledu a opraví je. K naplnění tohoto futuristického snu bohužel zbývá ještě mnoho let.

A teď to hlavní...
Kolik to stojí? Bez této dotěrné otázky se zřejmě ani tento článek neobejde. Ale proč ji nezodpovědět? Například uvedu ceny společnosti ACS (American Cryonics Society) z května 1998. Finanční částky, které zaplatíte za své zmrazení, jsou odstupňovány podle rozsahu poskytovaných služeb.

První položka, která vás nemine, je tzv. členský poplatek. Každoroční platba 300 dolarů zaručuje místo v seznamu zákazníků. Tento poplatek by měl pokrýt náklady na výjezdy k pacientům a z části i vlastní provoz společnosti. To však není vše.

Zvlášť se ještě platí za vlastní zmrazení. Kryo-společnosti ve většině případů nemají mnoho zákazníků, proto jsou tyto další poplatky poměrně vysoké. Cena za uložení hlavy (mozku) se pohybuje od 15 000 do 70 000 dolarů. Záleží na tom, rozhodnete-li se pro celou hlavu nebo jen pro její obsah.

Ti, kteří jsou hrdí na celou svou fyzickou schránku a nechtějí poškodit takový unikát, jakým jejich tělo je, si musí pochopitelně připlatit. Uložení celého těla s minimální přípravou vás sice přijde na pouhých 37 000 dolarů, hodláte-li však "prospat novou epochu" ve větším komfortu, bude vaše investice činit rovných 135 000 dolarů.

Není bez zajímavosti, že některé kryo-společnosti poskytují výrazné slevy pro studenty. Důvod tohoto počínání je zřejmý. Snaha přiblížit se co nejširším vrstvám. Zde si lidé často kladou otázku: Proč bych se měl zabývat tím, co se mnou bude po smrti, když jsem mladý a zdravý? Je tento způsob uvažování dobrý? Vždyť náhlá smrt může potkat kohokoliv z nás i při té nejběžnější práci. A pak již je obvykle pozdě.

Jiný úhel pohledu

Zatím jsme se kryonice věnovali jen z hlediska vědy, pokroku a materie. Co ale etické hledisko? Je správné, že si "prodloužený čas" mohou dovolit pouze někteří z nás, tedy konkrétně lidé majetní? Îe nezáleží na úrovni vzdělání a duchovního rozvoje?

Nezdá se mi srpávné, že například člověk, který svůj život obětuje ostatním, pomáhá svému okolí a dělá to vše nezištně, by měl mít menší šance na "nový život", než sobecký zbohatlík.

K problému se také dá přistupovat z hlediska náboženského. Například v poslední době se lidé v reakci na hollywoodské trháky začali více zajímat o budhismus. Vyznavači tohoto náboženství věří v reinkarnaci.

Věří, že vše, co nás obklopuje, rostliny, živočichové, ale i věci neživé (např. kámen) mají svou "duši", která z těla po smrti odchází, aby se usídlila v novém. Z toho je patrné, že pro budhisty je kryonika vědní disciplínou úplně postavenou na hlavu. Je tedy pacientovo zmrazené tělo jen schránkou bez duše? A až pokrok dospěje na patřičnou úroveň, koho vlastně probudíme?).

Tělo s cizí duší, která se do něj po srmti vloudila? Odpovědi na tyto otázky je možné najít jen jediným způsobem. Ptáte se jak? To je přece jednoduché! Nechte se zmrazit a uvidíte…

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Mahulena Today : Romana Tomorrow : Alžběta After tomorrow : Nikola

Proč je voda důležitá
Joe Bodia Voda pro pizzu

I když teď se Česká republika opět trpí příliš mnoho vody a zaplavení ohrožuje ekonom [ ... ]

Přečtěte si více
Pražské Graffiti Underground
Fantomas

Graffiti v té podobe, jak ho známe dnes, vzniklo na přelomu 60. - 70. let v New Yorku jako specif [ ... ]

Přečtěte si více
Z Climaxu do Tokya: DJ Chris Sadler
Zullu Sister (Foto: Facebook)

... aneb co dělá britský DJ v Čechách a v Japonsku?

Přečtěte si více
Řecko: Romantické, až to bolí.
Helena Chvojková

Před sebou neutečeš, ale před Čechy ano... Think vypráví o Ř [ ... ]

Přečtěte si více
Dopis HELE č.05
Jarka Fricová Dopis HELE č.05

Konečně se zase po pár měsících vylíhlo nové číslo...

Přečtěte si více
Zapomeňte na Futuramu!
Joe Bodia Zapomeňte na Futuramu!

Myslíte, že se musíte nechat hluboce zmrazit, abyste se probudili do budoucnosti plné technický [ ... ]

Přečtěte si více
Máte čisté šáty?
Vera Chase "Vogue" foto z Jeffree Benet

Odùvní průmysl stojí v současnosti před zásadní otázkou: dá se dnes vůbec [ ... ]

Přečtěte si více
BABE LN: Na výsluní nejznámějších pražských DJs se...
Magdalena Pechová Babe LN

BABE LN. Za tímto jménem se skrývá Elen Řádová a krom toho, ž [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...